boekenbranche


Marktaandeel Nederlandse thriller gestegen

Nederlandse thrillerauteurs bereikten in 2019 een marktaandeel van 22% op de thrillermarkt (spannende boek minus fantasy en true crime). Dat blijkt uit onderzoek van KVB-SMB/GfK in opdracht van de sectie Misdaadauteurs van de Auteursbond. In 2018 bedroeg dat marktaandeel  nog 20%.


Letterenfonds publiceert Beleidsplan 2021-2024

In het Beleidsplan 2021-2024 richt het Letterenfonds zich op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering.


Martine Koelemeijer wordt uitgever bij Nieuwezijds

Per 1 februari 2020 zal Martine Koelemeijer als uitgever in dienst treden bij Uitgeverij Nieuwezijds. Martine Koelemeijer werkte hiervoor onder meer als uitgever gezin en gezondheid bij Kosmos en Unieboek en als ad interim uitgever/editorial manager bij Harper Collins Holland.


Emile op de Coul wordt uitgever bij WPG Kindermedia

Uitgeverij Ploegsma gaat een jaar van verandering tegemoet. Uitgever Martine Schaap wordt 65 in het nieuwe jaar en gaat voor WPG Kindermedia aan de slag als editor at large. Per 1 januari 2020 wordt ze opgevolgd door Emile Op de Coul.


Omzet boekenbranche 2019: weer licht in de plus

De omzet in 2019 in de boekenbranche lijkt wederom, net als het voorafgaand jaar, een kleine plus te kunnen laten zien. De omzet voor alle boeken steeg in 2019 met 1,9% ten opzichte van 2018.


Gretske de Jong nieuw bestuurslid KBb

Gretske de Jong zal per 1 januari 2020 toetreden tot het bestuur van de Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond. Tezamen met penningmeester Mark Vermeer en voorzitter Rob Haans is hiermee het bestuur volledig bezet. De ledenraad stemde unaniem in met haar voordracht. Bestuur en directie zijn terugtredend penningmeester Peter Tieleman zeer erkentelijk voor zijn inzet en grote betrokkenheid.


CPNB start campagne om 'boek als cadeau' te promoten

Uit onderzoek  blijkt  dat mensen het geven van boeken ervaren als iets zeer persoonlijks in vergelijking met veel andere type cadeaus. Om het belang van het boek als cadeau te onderstrepen en cadeaugevers te helpen, organiseert de Stichting CPNB de bewustwordingscampagne: Geef meer met een boek.