MMA


Bestuur Magazine Media Associatie uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden

In de Algemene Ledenvergadering van 14 juni jl. hebben de leden van de MMA ingestemd met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden: Martijn van der Spek (VDS Publishers) en Arjan Kropman (F&L Media). Daarnaast is ingestemd met de herbenoeming van zittend bestuurslid Joyce Nieuwenhuijs (DPG Media). 


MMA brengt jaarverslag van 'een onvergetelijk jaar' uit

Het jaar 2020 was in vele opzichten een onvergetelijk jaar. In het MMA Jaarverslag 2020 lees je hoe de brancheorganisatie in dit bijzondere jaar invulling heeft gegeven aan de belangenbehartiging en de activiteiten.