metadata


KB wil metadateren met kunstmatige intelligentie

De afgelopen maanden heeft een team van KB-medewerkers samen met onderzoekers van verschillende universiteiten de mogelijkheden verkend van het automatisch beschrijven van publicaties. Om boeken en dergelijke snel terug te kunnen vinden in het onmetelijke archief van de KB moet zowel de vorm van de drager als de inhoud goed beschreven worden met metadata. Die gegevens worden steeds meer digitaal aangeleverd, bijvoorbeeld door uitgevers, maar het gebeurt ook nog steeds deels handmatig. Kunstmatige intelligentie kan helpen om dat proces minder arbeidsintensief te maken.


Wat is verticale zoekmachinemarketing

De bekende zoekmachines zoals Google, Bing en DuckDuckGo zijn van alle markten thuis. Het nadeel daarvan is dat ze veelal naar de grootste gemene deler leiden. Voor wie op zoek is naar specifieke informatie is dat vaak niet goed genoeg. Daarom zijn er ook niche-zoekmachines, die goed zijn in een deelgebied en de rest van de wereld negeren. 


Schrijven voor Google is schrijven voor de lezer

Google let steeds minder op het gebruik van specifieke trefwoorden en formele regels voor welk woord waar staat en kijkt meer naar de context en de (inter)activiteit op websites. Toch is het nog steeds de moeite waard om de oude schrijfregels van Google toe te passen. Bij een gelijke stand op interactiviteit en dergelijk geven formele aspecten nog steeds de doorslag bij het bepalen van de volgorde op de resultatenlijst. Welke regels zijn dat en hoe pas je ze verstandig toe?


Metadatasets in het boekenvak

In de uitgeefsector kunnen metadata gebruikt worden om zowel de inhoud als de productvorm van een publictatie te beschrijven. Wat verstaan we in de uitgeverij onder metadata en waarom zijn ze steeds belangrijker?


Metadata toevoegen aan een webpagina met WordPress

Bij een standaardinstallatie van WordPress kun je alleen de metadata van de hele site ingeven, niet per pagina. Omdat zoekmachines de voorkeur geven aan sites waarop iedere pagina afzonderlijk is gemetadateerd, wil je daar iets aan doen. Gelukkig zijn er plugins die dat mogelijk maken.


Metadata toevoegen aan Word-bestanden

In de meeste organisaties worden Word-documenten geordend door ze op te slaan in verschillende mapjes op de server of in de cloud. De locatie is daarbij het ordenend principe: als een bestand per ongeluk in een verkeerde map terecht komt, is het zo goed als onvindbaar geworden.