leesbevordering


Dag van de Lezer: Lezerscommunity Hebban bestaat 10 jaar

Vandaag bestaat Lezerscommunity Hebban.nl precies tien jaar. In deze tien jaar heeft Hebban.nl ruim 330.000 leden bijeengebracht die samen al zeker zes miljoen boeken lazen en 300.000 uitgebreide recensies schreven.


Gratis krantenabonnement voor lezers zonder financiële middelen

De komende drie jaar stelt DPG Media jaarlijks zo’n 5.000 abonnementen op regionale nieuwstitels beschikbaar aan mensen die hier geen financiële middelen voor hebben. Het project richt zich op mensen die interesse hebben in nieuws, maar daar door omstandigheden geen toegang tot hebben.


Onderwijsinspectie: Dalende leesvaardigheid reden tot grote zorg

De Onderwijsinspectie constateert in De Staat van het Onderwijs 2024 dat steeds meer leerlingen in het funderend onderwijs de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap niet goed beheersen. 20% van de basis- en vo-scholen heeft van de inspectie het oordeel ‘onvoldoende’ gekregen.


Rian Visser benoemd tot nieuwe Kinderboekenambassadeur

Rian Visser is de nieuwe Kinderboekenambassadeur van Nederland. Zij zal zich de komende twee jaar inzetten voor meer leesplezier bij kinderen en de promotie van kinder- en jeugdboeken. Zij volgt illustrator Martijn van der Linden op.