werkgevers


Subsidiemogelijkheid voor doorlopend leren

Ook voor werknemers (en werkgevers) in het uitgeefvak is het belangrijk om voorturend vakkennis bij te houden en te vernieuwen. Daarom maken we u in navolging van de Mediafederatie graag attent op het feit dat op vrijdag 1 juli om 10.00 uur het STAP-budget (t/m 31 augustus 2022) weer kan worden aangevraagd.  


Een risico-inventarisatie en -evaluatie: belangrijk in tijden van corona

Werkgevers zijn verplicht om te inventariseren welke arbeidsrisico’s medewerkers lopen en om die risico’s zo veel mogelijk te verkleinen. Het is belangrijk om arbiedsrisico’s zo nu en dan opnieuw op de agenda te zetten. Vooral nu, omdat door het coronavirus medewerkers extra risico lopen. Ze kunnen elkaar besmetten, ze werken vaker en langer vanuit huis, en doen dat soms op plekken die daarvoor niet goed ingericht zijn. Ook het risico op stress en onzekerheid is hoger.


Pensioenuitvoerders coulant bij betalen premies

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken.


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud vervangt Werktijdverkorting 

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 het noodpakket banen en economie gepresenteerd. Het pakket bevat extra maatregelen die werknemers, zzp’ers en bedrijven in staat moeten stellen om de moeilijke periode wegens de uitbraak van het coronavirus te overbruggen. Onderdeel van het pakket is de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).