vsnu


MVW over het bereiken van 100% Open Access (OA)

Het kabinet streeft naar 100% Open Access (OA). In 2020 is ongeveer 80% van de wetenschappelijke publicaties als OA gepubliceerd. De resterende 20 procent is lastiger te realiseren. Daarom onderzoekt het Nationaal Platform Open Science of dit versneld kan worden bereikt via groen OA (het openbaar maken van wetenschappelijke publicaties zonder financiële compensatie voor de uitgever) en door toevoeging van wetenschappelijke boeken aan het OA-programma.