hoger onderwijs


Hogescholen, universiteiten en SURF gaan samenwerken aan digitale en open leermaterialen

De Universiteiten van Nederland, de Vereniging Hogescholen en SURF (ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek) hebben de Verklaring Digitale en Open Leermaterialen gepubliceerd. In deze Verklaring spreken de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen af dat zij gezamenlijk gaan werken aan het maken, delen, hergebruiken en inkopen van leermaterialen.


Open your mind richting de hogeschoolbibliotheek

Ria Paulides heeft aan het roer gestaan van een van de opzienbarendste transities in de bibliotheekwereld: de overgang naar een 100% online collectie. Inmiddels zit de meeste verplichte literatuur in ‘the cloud’ en kan de aandacht zich weer richten op een brede collectie met achtergrondliteratuur: managementboeken en vakliteratuur, die het praktijkgericht onderzoek ondersteunen. Binnenkort gaat ze met pensioen. Een gesprek met Ria Paulides, manager bibliotheek en lid van het MT van de stafafdeling Informatievoorziening & Technologie van de Hogeschool Inholland, over de rol van de hogeschoolbibliotheek, kansen voor uitgevers en internationale bibliotheekstandaarden.