erfgoed


10,3 miljoen euro om cultureel erfgoed te ontsluiten met AI

NWO stelt 10,3 miljoen euro beschikbaar voor HAICu, een project waar de KB medeoprichter van is. In dit project wordt kunstmatige intelligentie (AI) ingezet, om  digitale erfgoedcollecties nóg beter te ontsluiten. Gebruikers kunnen hierdoor gemakkelijker gebeurtenissen vanuit verschillende perspectieven duiden en deze op echtheid beoordelen. Het project heeft een looptijd van 6 jaar.


Rijksdeel Bibliotheca Philosophica Hermetica naar Allard Pierson

Na 10 jaar ondergebracht te zijn bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland in Den Haag, heeft de Minister van OCW besloten het Rijksdeel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica opnieuw naar Amsterdam te brengen. Het Allard Pierson, museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, krijgt de 4400 werken in langdurige bruikleen.


KB gaat gedrukt Fries erfgoed digitaliseren

De Koninklijke Bibliotheek en Tresoar hebben een intentieverklaring getekend om hun gezamenlijke inspanning voor de digitalisering van het geschreven en gedrukte Friestalige cultureel erfgoed te intensiveren.