cao


Vakbonden stemmen in met cao-resultaat Uitgeverijbedrijf

Het merendeel van de leden van NvJ heeft voor het cao-resultaat bij de uitgeverijbedrijven gestemd. Dit betekent dat de cao Uitgeverijbedrijf voor 2024 en 2025 een feit is. Vorige week hebben de leden van de andere vakbonden ook voor de cao gestemd. Je kunt de afspraken/salarisschalen hier bekijken


Vakbonden wijzen eindbod CAO uitgeverij af

Op 17 november 2023 heeft de Werkgeversvereniging Uitgeverijbedrijf (WU), op verzoek van de vakbonden, een eindbod voor een nieuwe cao geformuleerd. Dit eindbod is door de vakbonden met een negatief advies voorgelegd aan de leden.


NVJ en DPG Media akkoord over Werkcode voor freelancers

Freelancers die voor DPG Media werken ontvangen vanaf 1 juli een vergoeding die minstens 167 procent van het cao-loon bedraagt, met een minimum van 30 euro per uur. De opdrachttarieven voor fotojournalisten in de regio worden met bijna 20 procent verhoogd. Daarnaast worden alle tarieven bij de uitgeverij ook geïndexeerd, conform de loonsverhogingen in de cao.


Tekst cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is gereed

De tekst van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is gereed, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en hier (inclusief nieuwe loontabellen) te raadplegen. De cao voor het uitgeefbedrijf is de opvolger van de vele verschillende cao’s die vroeger van kracht waren. De verschillende groepen werknemers worden nu in functiegroepen besproken.


Uitgeverijbedrijf heeft een nieuwe cao

De NVJ heeft samen met de vakbonden FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat bereikt met de werkgevers voor een nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf. Dit gebeurde na drie maanden van intensieve gesprekken. Werknemers in het Uitgeverbedrijf krijgen een structurele loonsverhoging van in totaal 5,5 procent gedurende de looptijd van de beoogde tweejarige cao (2022-2023).