arbo-wet


Structureel thuiswerken: waarmee moet je (onder meer) rekening houden?

Hoeveel golven en dalen in de besmettingsgraad ons nog te wachten staan weet niemand, maar op termijn zal ook corona steeds minder ontregelend worden, beloven virologen. Veel gedragingen waarvan voorspeld werd dat ze ook zouden blijven bestaan na het afschaffen van de noodmaatregelen, zoals minder vliegen, afstand houden, grondig handen wassen, lijken we tussen de pieken door weer makkelijk los te laten. Alleen het afzien van de obligate drie zoenen lijkt een blijvend succes, en (waar mogelijk) vanuit huis werken ook.


Arbocatalogus Gezond Uitgeven positief getoetst

In juli 2021 is de Arbocatalogus Gezond Uitgeven! opnieuw positief getoetst door de Inspectie SZW nadat deze in opdracht van sociale partners geheel was geactualiseerd. De arbocatalogus geeft weer hoe uitgeverijen voor de onderwerpen werkdruk (als onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting) en beeldschermwerk aan hun zorgplicht kunnen voldoen.