ICT-beveiliging


AI op de werkvloer: DTC en politie delen tips

AI brengt op de werkvloer risico’s met zich mee, maar met de nodige voorzichtigheid en voorzorgsmaatregelen zijn die in te perken, net als bij andere vormen van digitaal gevaar.


GEU stimuleert digitale veiligheid met nieuw cyberweerbaarheidsproject

Onlangs werd de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) geselecteerd in de subsidieronde cyberweerbaarheid 2019 van het Digital Trust Center. Met deze subsidies wil het Digital Trust Center het Nederlandse bedrijfsleven digitaal veiliger maken. Om de digitale veiligheid van educatieve uitgeverijen een stap verder te brengen, zet de GEU het project ‘Cyberweerbaarheid in het Educatieve Domein’ op.