HR


Grensoverschrijdend gedrag en de uitgeverij?

In een wereld waar een dickpick opeens 'trending' is en een veilige werkomgeving ook geen vanzelfsprekendheid meer lijkt te zijn, is er behoefte aan duidelijkheid wat werkgevers kunnen en moeten doen om te zorgen dat de werkomgeving veilig wordt en blijft. De uitgeefbranche zal (helaas) geen uitzondering op deze ontwikkelingen zijn. VNO-NCW en MKB-Nederland helpen werkgevers met een handig infoblad over seksuele intimidatie (hieronder te downloaden).


Thuiswerken door corona: hoe beviel het tot nog toe?

Hoewel een flink aantal Nederlanders al regelmatig vanuit huis werkte, heeft corona het fenomeen thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. Ook in de uitgeverij werd massaal gehoor gegeven aan de oproep van de regering om zo veel mogelijk vanuit huis te werken. Sinds de lente werd het weer drukker in de trein, op de weg in op kantoor, maar nu raadt de regering thuiswerken opnieuw dringend aan (en morgen stelt ze het misschien zelfs verplicht voor sectoren waarin dat mogelijk is). Maar afgezien van de actualiteit: is thuiswerken een blijvertje, ook als de drang en de noodzaak ooit nog eens komen te vervallen? Eerst: hoe beviel het tot nog toe?


Arbocatalogus Gezond Uitgeven positief getoetst

In juli 2021 is de Arbocatalogus Gezond Uitgeven! opnieuw positief getoetst door de Inspectie SZW nadat deze in opdracht van sociale partners geheel was geactualiseerd. De arbocatalogus geeft weer hoe uitgeverijen voor de onderwerpen werkdruk (als onderdeel van psychosociale arbeidsbelasting) en beeldschermwerk aan hun zorgplicht kunnen voldoen.