Internationale steun voor Simon & Schuster in conflict met Trump

Internationale steun voor Simon & Schuster in conflict met Trump

Er is veel ophef over het boek van voormalig veiligheidsadviseur John Bolton. President Trump heeft geprobeerd de publicatie tegen te gaan maar uitgever Simon & Schuster meldde al trionfantelijk dat het boek 'effectief al gepubliceerd is'. De uitgeverij krijgt internationale steun in het conflict. Het boek zelf krijgt inmiddels matige reviews.

Het conflict met de uitgeverij is één van de vele aanvaringen die mediabedrijven inmiddels hebben gehad met de President. Het zal ook niet de laatste zijn, Simon & Schuster meldt ook dat eind juli een boek zal verschijnen van de nicht van Donald Trump waarin zij hem 'de gevaarlijkste man uit een giftige familie' noemt. 

The International Publishers Association (IPA) heeft zich inmiddels vol achter uitgever Simon & Schuster opgesteld. Kristenn Einarsson, voorzitter van IPA's Freedom to Publish commissie, stelt dat zowel de auteur als de uitgever een vitale rol spelen in een democratie die de vrijheid van uitgeven respecteert en die een dialoog tot stand brengt over zaken van nationaal belang.

De grote baas van IPA, José Borghino mengde zich ook in de discussie. "De USA is een bastion voor de vrijheid van meningsuiting, de stellingname van Simon & Schuster tegen de President is daar een voorbeeld van. Daarentegen is de poging van het Witte Huis om een auteur en uitgever het zwijgen op te leggen een angstaanjagend en negatief signaal voor de hele wereld. Het herinnert ons er maar weer eens aan dat vrijheid van meningsuiting nooit vanzelfsprekend mag worden voorondersteld en dat we het moeten verdedigen als men het aanvalt"

Adam Rothberg, senior VP van Simon & Schuster heeft gezegd blij te zijn met de steun. "De vrijheid om uit te kunnen geven zonder invloeden van buietnaf of inmenging van derden is voor alle uitgevers van onschatbare waarde"

Saillant detail, de door Trump niet erg gewaardeerde New York Times heeft inmiddels al een recensie gepubliceerd: zij zijn niet echt positief: "The book is bloated with self-importance, even though what it mostly recounts is Bolton not being able to accomplish very much. It toggles between two discordant registers: exceedingly tedious and slightly unhinged." & I"n another book by another writer, such anecdotes might land with a stunning force, but Bolton fails to present them that way, leaving them to swim in a stew of superfluous detail."