Rijkscultuurfondsen bieden makers en instellingen extra ondersteuning

Rijkscultuurfondsen bieden makers en instellingen extra ondersteuning

Binnen hun bestaande budgetten hebben de zes rijkscultuurfondsen (Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie) ruimte gemaakt voor specifieke maatregelen, gericht op de verschillende sectoren die zij bedienen.

Het gaat om een bedrag van ruim € 15 miljoen, dat dit jaar wordt ingezet via bestaande en nieuwe fondsenregelingen. Dit bedrag is aanvullend op de zogeheten coulancemaatregelen die het Rijk en de fondsen al toepassen (zoals het accepteren van uitstel, verplaatsing, wijziging of potentieel afstel van plannen), de generieke maatregelen van het kabinet (zoals de tegemoetkoming in loonkosten en ondersteuning van zzp’ers) en het door minister Van Engelshoven aangekondigde aanvullend bedrag van € 300 miljoen (dat op dit moment gezamenlijk wordt uitgewerkt).

Minister Van Engelshoven: ‘Met deze maatregelen komt er extra ruimte beschikbaar voor de ondersteuning van makers en instellingen, bovenop de bestaande maatregelen. Voor deze groep kunnen onze rijkscultuurfondsen in deze tijd veel betekenen.’

Doel ondersteuning

Deze extra ondersteuning vanuit de rijkscultuurfondsen richt zich vooral op projecten, werk en opdrachten voor makers. Daarnaast is er ruimte voor ondersteuning van instellingen die niet behoren tot de doelgroep van het aanvullend steunpakket van € 300 miljoen. Hiermee dragen de rijkscultuurfondsen bij aan het ondersteunen van de totale keten en de borging van talentontwikkeling in de verschillende sectoren en disciplines.

Steunmaatregelen Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds komt in aanvulling op de coulancemaatregelen met een pakket maatregelen waarmee het de hele keten (die betrokken is bij het maken en verspreiden van literatuur) in de breedte wil ondersteunen. Hiervoor is – naast de reguliere subsidies – dit jaar ruim acht ton beschikbaar.

De maatregelen zijn zowel gericht op recent in binnen- of buitenland ondersteunde schrijvers en literair vertalers, als op uitgeverijen (de opdrachtgevers voor de makers). Daarnaast reserveert het Letterenfonds een bedrag voor de incidenteel ondersteunde literaire manifestaties.

Bovendien draagt het Letterenfonds bij aan twee initiatieven die de sector in de breedte steunen: Schrijver op je scherm kan tot eind 2020 worden gecontinueerd voor het onderwijs, de boekhandel en bibliotheken. En er komt een gezamenlijke zomercampagne voor de boekhandel om het kopen en lezen van boeken te blijven stimuleren, in vervolg op de succesvolle campagne #ikleesthuis.