Wat is de filterbubbel?

Wat is de filterbubbel?

De hoeveelheid informatie die via internet in het algemeen en sociale media in het bijzonder verspreid wordt is gigantisch. Daarom maken de sociale media een selectie op basis van wat ze over iemand weten: de berichten die iemand eerder heeft geopend, de nieuwsbronnen die iemand volgt, de berichten die vrienden (in de betekenis van mensen waarmee je gelinkt bent) lezen. Dit is het persoonlijke filter dat de sociale media toepassen. Van een filterbubbel is sprake als iemand geen bronnen raadpleegt buiten het gefilterde aanbod.