Het portretrecht

Het portretrecht

Uitgevers hebben dikwijls, bewust of onbewust, te maken met het portretrecht. Het speelt immers bij iedere foto waarop iemand staat afgebeeld. Wat is een ‘portret’ precies en welke rechten en plichten heeft de uitgever ten aanzien van degene wiens portret hij publiceert?