Wat is een ijksfeer?

Wat is een ijksfeer?

Sommige tijdschriften maken geen gebruik van een ijkpersoon en ook niet van de archetypes van Jung, maar van een ijksfeer of een bepaalde levensfase waarin hun doelgroep zich op dat moment bevindt. Dit maakt het mogelijk om veel vrijer met de ijkpersoon om te gaan.