vaste boekenprijs


Positieve evaluatie van de Wet vaste boekenprijs

Naast al het corona-gerelateerde nieuws valt het gewone nieuws bijna weg en zo kan het dat zonder dat veel mensen het wellicht hebben opgemerkt minister Van Engelshoven het rapport inzake de evaluatie van de Wet vaste boekenprijs en haar begeleidende brief naar de Kamer heeft gestuurd.


Melden prijswijzigingen boeken vanwege verhoging laag btw-tarief

In het Belastingplan 2019 wordt ook een wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) voorgesteld. Deze wijziging biedt uitgevers en importeurs de mogelijkheid de vaste prijs of boekenclubprijs binnen een half jaar te wijzigen. Zo kunnen uitgevers en importeurs het effect van de btw-wijziging in deze prijzen verwerken. Uitgevers en importeurs mogen de aangepaste prijs afronden op een bruikbaar bedrag.