vakblad


Marcel ten Holte: ‘Als je nu doet wat je tien jaar terug deed, doe je niet meer mee’

Vandaag, 12 september 2019, bestaat RetailTrends 15 jaar. In die jaren is het vakblad uitgegroeid tot kennisknooppunt voor de retailsector, dat de leden op papier, online en op bijeenkomsten met het laatste nieuws en waardevolle achtergrondverhalen op de hoogte houdt van de ontwikkelingen op hun vakgebied. Marcel ten Holte, oprichter, directeur en eigenaar van RetailTrends Media vertelt over de ontwikkeling, de visie en de toekomst van het platform.


Sijthoff Media gaat meer inzetten op educatie

Floris van Dam treedt per 15 juli 2019 als Director Education in dienst bij Sijthoff Media, uitgever van onder meer Adformatie, AG Connect en Binnenlands Bestuur en de publiekstititels Kidsweek, 7Days en Samsam. Van Dam wordt als Director Education verantwoordelijk voor het uitbouwen van de educatietak voor alle B2B-clusters van Sijthoff Media.


Welke tijdschriftgenres zijn er?

Een publiekstijdschrift is de overkoepelende benaming voor vrouwenbladen, mannenbladen, opiniebladen jeugdtijdschriften enzovoorts. Het gaat daarbij om magazines die door een groot publiek worden gelezen. Daarnaast bestaan er bladen voor specifieke doelgroepen of tijdschriften die in opdracht van een bedrijf worden gemaakt, zoals sponsored magazines of vakbladen. Welke soorten tijdschriften zijn er en wat zijn de belangrijkste verschillen?