uitgeverij


Maven Publishing en POM beginnen POM.Press

Alexander Klöpping en Ernst-Jan Pfauth beginnen in samenwerking met Maven Publishing POM.Press: een fonds met een focus op media, technologie en leven in de wereld van nu.


Dit is de week van de toegankelijkheid

In de week van de toegankelijkheid staat centraal hoe de uitgeverijketen ertoe kan bijdragen dat iedere toegang heeft tot haar producten en diensten. Dat is niet alleen een ethisch juiste keuze, maar binnenkort ook verplicht. 


Boeken in de taal van je hart

Uitgeverij Afûk geeft boeken in de Friese taal en over de Friese cultuur en geschiedenis uit. Onder de bezielende leiding van uitgever Ernst Bruinsma houdt de Friese uitgever de regionale taal hiermee levend. Het bereik is klein, de oplages gering, maar het weerhoudt Friese auteurs er niet van in hun eigen taal te publiceren. Vooral dichters slagen erin hun poëzie ook Nederlandstalig te laten uitgeven, waardoor ze uiteindelijk landelijke erkenning krijgen.


DMA en DSA definitief bekrachtigd: Europese uitgevers verheugd, maar ook kritisch

Gisteren heeft het Europees Parlement de Digital Market Act en de Digital Service Act definitief bekrachtigd. Voor uitgevers (en boekverkopers) ook een belangrijke ontwikkeling. De Federatie van Europese UItgevers (FEP) is verheugd, maar geeft ook aan dat vooral bij de DSA nog wel wat extra stappen gezet mogen worden.


Tekst cao voor het Uitgeverijbedrijf 2022-2023 is gereed

De tekst van de nieuwe cao voor het Uitgeverijbedrijf is gereed, aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en hier (inclusief nieuwe loontabellen) te raadplegen. De cao voor het uitgeefbedrijf is de opvolger van de vele verschillende cao’s die vroeger van kracht waren. De verschillende groepen werknemers worden nu in functiegroepen besproken.


Uitgevers reageren op situatie in Oekraïne

De Federatie van Europese Uitgevers neemt stelling tegen de inval van Rusland in Oekraine: "Oekraïne maakt deel uit van Creative Europe, van onze gemeenschappelijke Europese familie, en we geloven dat literatuur een boodschap van vrede brengt en alle Europese burgers "verenigd in diversiteit" kunnen zijn." Ook de Frankfurter Buchmesse neemt stelling en schort samenwerking met Russische partijen op. Bologna daarentegen heeft oog voor de moeilijke positie waarin de Russische uitgevers zich bevinden.


Europese uitgevers stellen vier speerpunten vast voor 'toekomst van uitgeven in Europa'

Het motto van Europa is "verenigd in diversiteit". De Federatie van Europese uitgevers, de vereniging van 29 uitgeversverenigingen in Europa, gelooft dat cultuur grotendeels bijdraagt ​​aan deze eenheid in diversiteit. Als de politiek echter niet op de juiste manier de culturele sector ondersteunt riskeren we volgens de FEP een erosie van deze eenheid. De FEP benoemt daarom 4 punten waarop meer geinvesteerd zou kunnen worden: duurzaamheid, vrijheid om te publiceren, digitale transformatie en cultuur


GAU onboardingprogramma start februari 2022

De tweede lichting van het GAU onboardingprogramma gaat februari 2022 van start met een nieuwe groep van maximaal 12 deelnemers. Het programma bied je een snelle introductie in de algemene uitgeverij, zodat je als deelnemer in no time een volwaardige gesprekspartner bent voor je collega’s en anderen met wie je in je werk in contact komt.