taal


Waarom hallucineert ChatGTP soms?

Hoe handig (en vaak accuraat) ChatGTP ook is, er zijn momenten waarop de tekstgenerator liegt alsof het gedrukt staat. Vaak is het zo absurd dat het voor de lezer makkelijk herkenbaar is, maar hoe beter de software getraind raakt, hoe kleiner de verschillen tussen leugen en waarheid worden. Waarom is dat en wat valt er tegen te doen?


Rijke teksten goed voor alle leerlingen

Als we kinderen en jongeren beter en liever willen leren lezen, moeten we ze meer rijke teksten aanbieden. Dat is de aanbeveling in een artikel in Tijdschrift Taal.


Podcastrecensie: Meneer van Dale

Als de Dikke van Dale kon praten, zou hij de stem van Van Dale-uitgever Jaap Parqui kunnen hebben. Serieus, ietwat nasaal en stijfjes, zoals je je bij een leraar wiskunde of klassieke talen zou kunnen voorstellen.