overheid


Sterker bibliothekennetwerk: meer en betere vestigingen in heel Nederland

Het bibliothekennetwerk wordt de komende jaren uitgebreid met 42 nieuwe bibliotheekvestigingen. Ook worden er 245 bestaande bibliotheekvoorzieningen verbeterd. Het kabinet heeft voor de tijdelijke regeling om het bibliotheeknetwerk te versterken in totaal € 56 miljoen beschikbaar gesteld.


Rathenau Instituut: Risico’s van generatieve AI vereisen terughoudendheid in gebruik

De opkomst van generatieve AI-systemen versterkt bekende risico’s van digitalisering, zoals discriminatie en onveiligheid. Daarnaast brengt het nieuwe risico’s met zich mee voor intellectueel eigendom en menselijke ontwikkeling. Organisaties en burgers moeten zich afvragen of ze generatieve AI verantwoord kunnen gebruiken. Dat concludeert het Rathenau Instituut uit nieuw onderzoek. 


Miljoenen voor bibliotheken

De komende jaren gaan er miljoenen euro’s extra naar de openbare bibliotheken. Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) wil er met dat geld voor zorgen dat elke gemeente een toekomstgerichte bibliotheekvoorziening heeft.


Aanpak tegen discriminatie en racisme in onderwijs, cultuur, media en wetenschap

In het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap zou voor discriminatie en racisme geen plaats mogen zijn. Toch is dit aan de orde van de dag. Daarom komen ministers Dijkgraaf, Wiersma en staatssecretaris Uslu met een aanpak om (institutionele) uitsluiting in deze sectoren tegen te gaan.