opleiden


NBD Biblion ontwikkelt nieuwe opleiding: Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden

NBD Biblion start de nieuwe module 'Meer Leesplezier door Digitale Vaardigheden' waarmee iedereen die werkt in het primair onderwijs of zich bezighoudt met de schoolbibliotheek tools krijgt aangereikt om digitale vaardigheden te integreren in het onderwijsaanbod en zo hun leerlingen met meer plezier leert lezen.


Start vijfde editie van GAU Onboardingprogramma

Op 15 mei 2024 gaat na vier succesvolle edities voor de vijfde keer het GAU Onboardingprogramma van start. Het programma is speciaal voor mensen die net zijn gestart in de algemene uitgeverij en heeft tot doel hen snel hun weg te laten vinden en vertrouwd te maken met de ins en outs van dat vak.


Vierde editie van GAU Onboarding-programma van start

Op donderdag 16 februari 2023 gaat de vierde editie van het GAU Onboarding-programma van start. Het traject is bedoeld voor mensen die net het algemeen uitgeefvak zijn binnengekomen. Zij raken in kort bestek vertrouwd met alle aspecten van dat vak.


DPG Media start tweede Traineeship journalistiek talent

DPG Media start in februari 2023 met een tweede editie van het Traineeship (divers) journalistiek talent. Het traineeship wordt georganiseerd voor horizontale instromers met diverse achtergronden; kandidaten met een andere vooropleiding, terwijl het hart ligt in de journalistieke/creatieve hoek.