media-onderzoek


Onderzoek MMA: 'Lezen populair en papier betrouwbaarder'

Lezen is de favoriete bezigheid van een kwart van de Nederlandse bevolking en krijgt de voorkeur boven onder andere sport, winkelen, eten, koken en radio luisteren. Daarnaast hecht 43% meer waarde aan wat men op papier leest dan wat ze online vernemen. Dat meldt de Magazine Media Associatie (MMA) op basis van een onderzoek dat Panel Inzicht uitvoerde onder 1.000 respondenten.


Onderzoek: consumenten zijn geen fans van betaalmuren

Een onderzoek onder Britse consumenten, gehouden door Appinio, wijst uit dat een groot deel van de consumenten betaalmuren vervelend vindt en ook wegen zoekt om deze te omzeilen. Deze cijfers komen overeen met een recent onderzoek in de USA.


Digitale editie van de krant bereikt dagelijks ruim een miljoen lezers

Het lezen van de digitale editie van de krant heeft een grote vlucht genomen. Van de 4,6 miljoen dagelijkse krantenlezers leest inmiddels ruim een kwart de digitale kopie van de krant. Dat blijkt uit NMO Print & Merken Monitor 2023-IV, waarin naast de gedrukte krant nu ook het bereik van de digitale editie van de krant is opgenomen.


ABN AMRO: Mediasector groeit ondanks stagnerende economie

De mediasector boekt in 2024 een omzetgroei van 6 procent, zo verwacht ABN AMRO. Met name de koopkrachtstijging van 2,7 procent verleent de sector een positieve impuls. Digitalisering en nieuwe media vormen de groeimotor van de sector; traditionele media krimpen juist. Voor 2025 wordt een volumegroei van 1,5 procent verwacht.


Evaluatie regelingen Nederlands Letterenfonds

In 2025 begint er een nieuwe beleidsperiode voor het Nederlands Letterenfonds. Het fonds wil in deze beleidsperiode inzetten op brede regelingen voor makers waarbij ook ruimte ontstaat voor nieuwe literaire (tussen)vormen. Om die reden zijn twee regelingen voor makers afgelopen maanden geëvalueerd.