letterenfonds


Letterenfonds publiceert Beleidsplan 2021-2024

In het Beleidsplan 2021-2024 richt het Letterenfonds zich op verbreding van het domein, diversiteit en inclusie, fair practice, duurzaamheid, en, samen met de partners in de Leescoalitie, op leesbevordering.