commissariaat voor de media


Commissariaat voor de Media publiceert jaarverslag 2023

Het Commissariaat voor de Media heeft het jaarverslag met de jaarrekening over 2023 gepubliceerd. In het jaarverslag blikt het CvdM terug op de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Download/lees het verslag hier


Commissariaat voor de Media publiceert Toezichtsaanpak 2024

Het Commissariaat voor de Media zet in haar Toezichtaanpak 2024 in op 4 pijlers: een probleemgerichte, risicogestuurde, pro-actieve en systeemgerichte aanpak. Wat dat inhoudt is te lezen in het bijbehorende document dat hier te downloaden is.


Commissariaat: Het publieke mediabestel moet in transitie om het te kunnen behouden

Om het publieke mediabestel te behouden, moet het in transitie. Voor de hele sector geldt de opdracht om gezamenlijk te onderzoeken wat nodig is om het bestel toekomstbestendig te maken. Langer wachten of slechts oplappen van onderdelen is geen optie meer. Dat is de conclusie die het Commissariaat voor de Media trekt in zijn reflectie Kijk samen verder!