basisonderwiijs


Moet het lesmateriaal op de schop nu zelfstandig digitaal leren gewoon is geworden?

Het einde van het noodgedwongen lesgeven-op-afstand komt in zicht. Een periode waarin leerkrachten hun weg zochten om ouders en leerlingen te begeleiden bij het leren-op-afstand. Nu het stof neerdaalt, dringt de vraag zich op of de coronacrisis leidt tot een doorbraak in het zelfstandig digitaal leren. Wordt dit de oplossing voor de druk op het basisonderwijs? En moet het lesmateriaal meeveranderen als het onderwijs verandert?


Uitgeverijen, PO-raad, OCW en SLO helpen bij thuisonderwijs

Scholen die nu thuisonderwijs verzorgen doen dat doorgaans voor het eerst. Daarom hebben de educatieve uitgeverijen, PO-raad, het ministerie van OCW en SLO gezamenlijk handvatten ontwikkeld voor scholen in het primair onderwijs die daar behoefte aan hebben.


Hoe houden we leerlingen op afstand bij de les?

De scholen zijn dicht. Thuis proberen ouders – zo goed en zo kwaad als het gaat – kinderen te begeleiden bij het leren-op-afstand. Uit een belrondje blijkt dat de noodgedwongen overstap naar lesgeven-op-afstand een aantal interessante veranderingen teweegbrengt voor ouders en traditionele partijen in het onderwijsdomein.


Faqta houdt kinderen ’s middags lekker bezig

Leerplatform Faqta biedt een compleet middagprogramma waarin kinderen zelf op ontdekkingstocht kunnen gaan in hun eigen omgeving. Na het online volgen van de kernvakken in de ochtend, bieden de programma’s van Faqta ondersteuning voor kinderen, ouders en leerkrachten in het basisonderwijs. Hiermee komen de makers van Faqta leraren en ouders tegemoet in deze lastige tijd waarin het klaslokaal is vervangen door de huiskamer.