auteursrecht


Creatieve prestaties wettelijk beter beschermd

De creatieve prestaties van makers en uitvoerend kunstenaars worden voortaan wettelijk beter beschermd. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media hebben hiervoor de Wet auteurscontractenrecht uit 2015 aangescherpt.


Leenrechttarieven voor 2023 vastgesteld

De leenrechttarieven zijn door de Stichting Onderhandelingen Leenvergoedingen (StOL) op 14 maart 2023 vastgesteld. Bibliotheken ontvangen op basis van deze tarieven in 2023 een factuur van Stichting Leenrecht.


BREIN publiceert jaarverslag over 2022

Stichting BREIN heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Hierin staan de trends in ongeoorloofd gebruik van content, waaronder e-books, luisterboeken en podcasts, in Nederland en de acties die Stichting BREIN daar tegen onderneemt.