Koninklijke Bibliotheek


Hoe presenteer je het digitale boek in een fysieke ruimte?

Onlangs is een samenwerkingsproject gestart van de KB, de nationale bibliotheek met drie onderwijsafdelingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, Den Haag (KABK). Deze samenwerking is onderdeel van het EU-project Open Digital Libraries, waarbij het zichtbaarder en vindbaarder maken van digitale collectie centraal staat.


Bibliotheekstatistieken 2020: bibliotheken pasten dienstverlening in coronatijd snel aan

In coronajaar 2020 wisten de bibliotheken hun dienstverlening snel aan te passen aan het nieuwe normaal. Zo organiseerden vrijwel alle bibliotheken een afhaalservice, werden er meer activiteiten georganiseerd op het gebied van leesbevordering en was er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, niet digi-vaardige burgers en kinderen.


e-Depot KB krijgt CoreTrustSeal-certificaat

Het e-Depot van de KB, de nationale bibliotheek, heeft het CoreTrustSeal toegekend gekregen. Het CoreTrustSeal is een belangrijk internationaal erkend keurmerk op het gebied van digitale preservering. Voor de KB vormt deze certificering een belangrijke erkenning van alle inspanningen gericht op het duurzaam toegankelijk houden van haar digitale collecties.


Publieksjaarverslag 2020 KB in online magazine-vorm

Ieder jaar verantwoordt de KB zich via haar jaarverslag over de resultaten van het gevoerde beleid. Dat doet zij deels via een publieksjaarverslag aan alle Nederlanders en deels via een formeel jaarverslag, gericht aan de minister van OCW en de beide Kamers. Het KB publieksjaarverslag 2020 heeft de vorm gekregen van een online magazine.


KB geeft middeleeuwse plaatjes nieuw leven als memes 

De KB, de nationale bibliotheek, lanceert een meme generator met afbeeldingen uit de middeleeuwen. Met de meme generator kan iedereen een nieuwe betekenis geven aan deze afbeeldingen, en ervaren hoe in de middeleeuwen afbeeldingen werden gebruikt om een boodschap te verspreiden, net als vandaag.


De Nederlandse Dataprijs gaat naar 17e-eeuwse krantenset

De Nederlandse Dataprijs 2020 in de categorie sociale en geesteswetenschappen is toegekend aan de 17e-eeuwse krantenset die door honderden vrijwilligers is getranscribeerd binnen een samenwerkingsproject tussen het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), de Koninklijke Bibliotheek, de nationale bibliotheek van Nederland (KB) en het Meertens Instituut onder leiding van Nicoline van der Sijs.


Rijksdeel Bibliotheca Philosophica Hermetica naar Allard Pierson

Na 10 jaar ondergebracht te zijn bij de KB, de nationale bibliotheek van Nederland in Den Haag, heeft de Minister van OCW besloten het Rijksdeel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica opnieuw naar Amsterdam te brengen. Het Allard Pierson, museum en kennisinstituut voor de erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam, krijgt de 4400 werken in langdurige bruikleen.


KB verlengt pilot 'Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties' met een jaar

Het afgelopen jaar hebben ruim 17.000 geïnteresseerden zich aangemeld voor de pilot ‘Gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties’. In deze pilot kregen leraren en onderwijsprofessionals uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs gratis toegang tot EBSCO Education Source, een database met wetenschappelijke onderwijsliteratuur. Deze pilot wordt met een jaar verlengd.