Europese Unie


Oproep brancheorganisaties aan Europese Unie voor steun cultuursector

Meer dan 70 Europese brancheorganisaties, waaronder de Federation of European Publishers (FEP), vragen de Europese Unie te investeren in de culturele en creatieve sector. In een open brief schrijven de organisaties hoe hard deze sector werd geraakt door de coronacrisis. 


Mediafederatie geeft visie op wijziging Auteurswet

Dankzij digitalisering en de Europese eenwording is ook de handel in auteursrechtelijk beschermd materiaal internationaler geworden. Om de regelingen van de verschillende lidstaten van de EU op dit gebied te harmoniseren heeft de EU de Richtlijn betreffende het auteursrecht in de digitale eengemaakte markt opgesteld. Nu moeten de verschillende lidstaten hun lokale wet- en regelgeving aanpassen om die in lijn te brengen met deze richtlijn. In Nederland gaat het om de Auteurswet, de Wet op de naburig rechten en de Databankenwet.


Europees Parlement keurt nieuwe regeling auteursrecht goed

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de nieuwe regeling omtrent het auteursrecht online. Het duurt nog enige jaren voordat ze in werking treedt, maar de kans dat ze alsnog sneuvelt is zeer gering geworden. Mogen de uitgevers een feestje vieren? Misschien, misschien ook niet.


Nederland steunt plan Europees auteursrecht niet

Samen met Finland, Italië, Luxemburg en Polen heeft Nederland bezwaar gemaakt tegen de definitieve versie van het voorstel tot vernieuwing van het Europese auteursrecht. Deze 'Copyright Directive' bevat volgens de vijf landen “geen balans […] tussen het beschermen van rechtenhouders en de belangen van EU-burgers en bedrijven.”


Europees akkoord over uitgeversrecht

Bij monde van NDP Nieuwsmedia juichen de Nederlandse nieuwsmedia de nieuwe auteursrechtenlijn over het digitale domein toe.


EU maakt mogelijkheid btw-verlaging e-publicaties officieel

De Europese wijziging om een btw-verlaging voor digitale media mogelijk te maken is op 14 november 2018  officieel gepubliceerd. Met de aanpassing van de Europese Btw-richtlijn krijgen lidstaten de mogelijkheid om op online publicaties het verlaagde tarief toe te passen.


Jongeren in het online domein moeten beter beschermd worden

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft de nieuwe Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten (AVMD-richtlijn) aangenomen. Bescherming van jongeren in het online domein en onafhankelijkheid van mediatoezicht hebben een prominentere plek in de richtlijn gekregen.