tijdschriften


Wat is een empathiekaart en hoe werk je ermee?

Een empathiekaart is maken is een manier om je doelgroep (je lezers, je klanten) beter te begrijpen. Bij de aanschaf van een boek, tijdschrift of lidmaatschap spelen niet alleen rationele overwegingen een rol: emoties zij minstens zo belangrijk. De empathiekaart helpt om die emoties overzichtelijk in beeld te brengen.


Wat is een ijksfeer?

Sommige tijdschriften maken geen gebruik van een ijkpersoon en ook niet van de archetypes van Jung, maar van een ijksfeer of een bepaalde levensfase waarin hun doelgroep zich op dat moment bevindt. Dit maakt het mogelijk om veel vrijer met de ijkpersoon om te gaan.


Stappenplan tijdschriftnummer maken

Ook als een tijdschriftformule zich al lang en breed bewezen heeft, is ieder nieuw nummer nog een uitdaging en een kunstwerkje op zich. Binnen de bladformule moet een hele reeks artikelen bedacht, uitgezet, gemaakt, beoordeeld en gecorrigeerd worden en moeten tal van rubrieken gevuld worden. Wat gebeurt er allemaal tussen de eerste redactievergadering en het akkoord voor drukken of online zetten?


Stappenplan externe kopij innemen

Op de inleverdatum komt als het goed is alle kopij binnen. Bij publicaties waaraan veel mensen meewerken, zoals magazines, apps en sommige boeken betekent dit dat er een stroom aan bestanden binnenkomt, die op een ordelijke manier het redactieproces in geleid moeten worden. Dit stappenplan kan daarbij helpen.


Wat is een lezerspanel?

Lezerspanels zijn nuttig om erachter te komen wat lezers nu eigenlijk van je tijdschrift of krant vinden. De uitgever vraagt een aantal lezers om deel uit te maken van het panel. Zij komen eens in de zoveel tijd bijeen om het blad te bekijken en hun mening te geven. Hoe werkt zo’n lezerspanel en wat zijn de voordelen ervan?


Redactionele planning: prioriteren en schuiven

Zonder planning geen productie: mensen stellen werk graag uit, doen van alles naast en door elkaar en stellen hun prioriteiten dikwijls bij. Een vast plan met duidelijke deadlines brengt orde in de chaos. Maar chaos is weerbarstig, het komt steeds weer terug.


Hoe trek je de aandacht met een tijdschrift-advertentie?

Een advertentie in een blad plaatsen wil nog niet zeggen dat de doelgroep die advertentie echt opmerkt. De lezer bepaalt in één seconde of hij een advertentie wel of niet bekijkt. Om de aandacht te trekken met je boodschap zijn verschillende factoren van belang: de omgeving, kleurgebruik, rechter- of linkerpagina enzovoort. Hoe zorg je ervoor dat lezers blijven hangen bij je advertentie?  


Wat is een nulnummer?

Een nulnummer is een compleet tijdschrift dat bedoeld is als een test of voorproefje voordat het tijdschrift dat vaker zal verschijnen. Daarna kunnen nog kleine dingen veranderd worden. Aan de hand van een nulnummer kun je bijvoorbeeld een lezersonderzoek doen of adverteerders ervan overtuigen om advertentieruimte te kopen. Hoe maak je een goed nulnummer en hoe ga je vervolgens naar nummer 1?