redactie


Wat zijn de regels voor citeren?

Een citaat is een letterlijke weergave van wat iemand heeft gezegd of geschreven binnen een tekst die door een ander geschreven of uitgesproken wordt. Omdat de verantwoordelijkheid van de uitspraak bij de brom ligt, is het gebruik van citaten aan regels geboden. Er bestaat zelfs formeel citaatrecht. Welke regels rondom citeren zijn er en hoe ga je er als redacteur mee om?


Wat is een empathiekaart en hoe werk je ermee?

Een empathiekaart is maken is een manier om je doelgroep (je lezers, je klanten) beter te begrijpen. Bij de aanschaf van een boek, tijdschrift of lidmaatschap spelen niet alleen rationele overwegingen een rol: emoties zij minstens zo belangrijk. De empathiekaart helpt om die emoties overzichtelijk in beeld te brengen.


Wat is een ijksfeer?

Sommige tijdschriften maken geen gebruik van een ijkpersoon en ook niet van de archetypes van Jung, maar van een ijksfeer of een bepaalde levensfase waarin hun doelgroep zich op dat moment bevindt. Dit maakt het mogelijk om veel vrijer met de ijkpersoon om te gaan.


Hoe maak je gebruik van een archetype?

Door een traditionele ijkpersoon te gebruiken richt de redactie van een blad zich op een specifieke doelgroep. Steeds meer bladen laten de ijkpersoon echter los en draaien de identificatie om: het blad identificeert zich niet met de ijkpersoon, maar de lezers identificeren zich met het blad. Daarvoor moet het blad wel een identiteit hebben. Het concept van het archetype helpt daarbij.


Hoe beschrijf je een ijkpersoon?

Sommige tijdschriften werken met een volledig uitgewerkte ijkpersoon die vaak zelfs een naam heeft. De eigenschappen van de ijkpersoon komen voort uit lezersonderzoeken, maar omdat het nu eenmaal wat onhandig is om bij het samenstellen van elk nummer en schrijven van elk artikel die onderzoeken er bij te pakken, kan het prettiger zijn om te werken met een ijkpersoon die alle criteria in zich verenigt. Hoe werk je in de praktijk met ijkpersonen?


Stappenplan tijdschriftnummer maken

Ook als een tijdschriftformule zich al lang en breed bewezen heeft, is ieder nieuw nummer nog een uitdaging en een kunstwerkje op zich. Binnen de bladformule moet een hele reeks artikelen bedacht, uitgezet, gemaakt, beoordeeld en gecorrigeerd worden en moeten tal van rubrieken gevuld worden. Wat gebeurt er allemaal tussen de eerste redactievergadering en het akkoord voor drukken of online zetten?


Stappenplan externe kopij innemen

Op de inleverdatum komt als het goed is alle kopij binnen. Bij publicaties waaraan veel mensen meewerken, zoals magazines, apps en sommige boeken betekent dit dat er een stroom aan bestanden binnenkomt, die op een ordelijke manier het redactieproces in geleid moeten worden. Dit stappenplan kan daarbij helpen.