redactie


Aan welke taalregels moet je je houden?

Als schoolkind krijgt iedereen de regels voor spelling en grammatica aangeleerd. Veel taalgebruikers snappen de logica achter die regels niet. Taal is inderdaad vaak niet logisch en wel complex. Bovendien verandert de taal constant onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en andere talen. Waarom is het toch belangrijk taalregels te hanteren? 


Wat staat er in het colofon van een tijdschrift?

In het colofon staat wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van een uitgave. Dat is in ieder geval de uitgever en iedereen die een bijdrage heeft geleverd die onder het auteursrecht valt. Daarnaast zijn de contactgegevens voor abonnees en adverteerders essentieel. Maar er is meer.  


Wat staat er in het colofon van een boek?

In het colofon staat wie er verantwoordelijk is voor de inhoud van een uitgave. Dat is in ieder geval iedereen die een bijdrage heeft geleverd die onder het auteursrecht valt. Ook de naam van de uitgever en de plaats en het jaar van uitgave worden standaard vermeld. Het is ook gebruikelijk om de druk te noemen en aan te geven als het een gewijzigde of herziene druk is. Daarnaast zijn er nog heel veel andere opties.


Het boekomslag

Het boekomslag is de eye-catcher van het boek: zonder een goed omslag kun je het vergeten in de boekhandel. Het is imago en verkoopargument in één; elk omslag dat succesvol is, kan rekenen op navolging. Andersom kan het boekomslag natuurlijk ook een slechte invloed hebben: een slecht ontworpen omslag kan funest zijn voor de verkoopcijfers. Meer nog dan bij de boeken zelf moet het artistieke element in evenwicht zijn met het commerciële aspect.  


De kunst van storytelling

In marketing is storytelling een belangrijk thema. Organisaties moeten een verhaal vertellen in plaats van te roepen dat hun product of dienst geweldig en onmisbaar is. Wanneer werkt storytelling? Wat is het verschil tussen een boodschap en een verhaal?


Contentmarketing – zelf uitgeven of bestaande media gebruiken

Als een organisatie die geen uitgeverij is haar eigen content wil uitgeven zijn er twee mogelijkheden: de media van uitgevers en omroepen gebruiken (via free publicity of door er voor te betalen), of zelf publiceren. Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende opties? Wat zijn de voor- en nadelen van publiceren in owned, earned of paid media?


Een strategie voor contentmarketing ontwikkelen

Hier en daar een stukje (laten) plaatsen is geen contentmarketing. Om effectief te kunnen zijn, moet er een doel gedefinieerd zijn en een strategie opgesteld worden. Welke uitgangspunten moet je concreet formuleren voordat je met contentmarketing kunt beginnen?


Goede vormgeving stimuleert de verkoop

Auteurs schrijven omdat ze iets te vertellen hebben. Iets moois, iets spannends, iets interessants, iets leerzaams. De presentatie van al dat moois, spannends et cetera krijgt vaak minder aandacht dan het schrijven van en schaven aan de tekst. Dat is onverstandig: een potentiële koper kijkt eerst en leest later (als je geluk hebt). Vormgeving is van groot belang als onderdeel van de marketing. Welke aspecten helpen je om je boek te verkopen?