redactie


Verantwoording vergroot vertrouwen in nieuwsmedia

Nieuwsmedia die bij een artikel een kader over de totstandkoming ervan toevoegen, worden beter vertrouwd dan media dat die niet doen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover SvdJ bericht. Het toevoegen van een kader over de totstandkoming van artikelen zorgt ervoor dat een nieuwsorganisatie significant positiever wordt beoordeeld door het publiek.


Uit welke tekstelementen bestaat een artikel?

Tekstelementen sleuren de lezer het verhaal in en geven hem houvast. Door middel van koppen, tussenkoppen en streamers krijgt hij meer overzicht. Op grond daarvan kan hij bepalen of hij het verhaal interessant genoeg vindt om te gaan lezen. Een goed gebruik van tekstelementen is van groot belang. Welke elementen gebruik je? En hoe bouw je een artikel goed op?


Zo doet een robot verslag van de verkiezingen

De NOS heeft gisteravond de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen geautomatiseerd in taal laten omzetten. De uitslagen en ontwikkelingen in 355 Nederlandse gemeenten zijn weergegeven in stukjes tekst van enkele regels.


Vrij onder voorwaarden

Er zijn verschillende redenen om creatieve producten, zoals artikelen, boeken, foto’s of video’s, gratis weg te geven. Maar dat iemand geen geld voor zijn werken vraagt wil niet zeggen dat iedereen er zomaar mee aan de haal mag gaan. De maker kan beperkingen opleggen aan de manieren waarop zijn werk gebruikt mag worden. Om dat inzichtelijk te regelen is het concept van creative commons bedacht.


Wet open overheid afgezwakt

De beoogde opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt aangepast. Dat zijn de initiatiefnemers GroenLinks en D66 overeengekomen met het kabinet. Al in 2016 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan. Deze wet zou de transparantie van de overheid aanzienlijk bevorderen, onder andere door overheidsorganen te verplichten tot het bijhouden van een documentenregister.   De Eerste Kamer was echter kritisch over de wet. Senatoren uitten bezwaren over met name de kosten en de uitvoerbaarheid van de wet. De Woo haalde daarom nog niet de eindstreep.