publiekstijdschriften


Tijdschriftcalculatie

Om op voorhand een betrouwbaar beeld te krijgen van het wel of niet rendabel uitgeven van een publiekstijdschrift, maak je als uitgever natuurlijk een calculatie. Hoe ziet deze eruit? Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen? Wat de kosten? Wat zijn de belangrijkste indicatoren waarop je als uitgever kunt sturen en wat zijn de valkuilen bij een 'papieren' publiekstijdschrift?


Hoe maak je van een tijdschrift een merk?

Met een tijdschrift alleen kom je er tegenwoordig niet meer. Wie wil opvallen tussen de tientallen andere titels zal zich moeten profileren als merk. Een sterk merk heeft naamsbekendheid en autoriteit, met als belangrijkste voordelen dat meer lezers en adverteerders er zich toe aangetrokken voelen en de verkoop van het blad wordt bevorderd. Hoe bouw je een goed merk? 


Welke tijdschriftgenres zijn er?

Een publiekstijdschrift is de overkoepelende benaming voor vrouwenbladen, mannenbladen, opiniebladen jeugdtijdschriften enzovoorts. Het gaat daarbij om magazines die door een groot publiek worden gelezen. Daarnaast bestaan er bladen voor specifieke doelgroepen of tijdschriften die in opdracht van een bedrijf worden gemaakt, zoals sponsored magazines of vakbladen. Welke soorten tijdschriften zijn er en wat zijn de belangrijkste verschillen?


Welke rubrieken heeft een publiekstijdschrift?

Een tijdschrift heeft naast de traditionele journalistieke genres ook een aantal eigen genres en rubrieken. Ze behoren tot de pijlers van het blad en zorgen voor afwisseling en herkenbaarheid. Vaak zijn ze gekoppeld aan een thema. Bekende terugkerende items in tijdschriften zijn bijvoorbeeld de brievenrubriek, de problemenrubriek, de showpagina’s of een shoppingrubriek.  Welke rubrieken vind je in vrijwel elk tijdschrift en hoe maak je ze?


Wat is een ijkpersoon?

Elk tijdschrift werkt met een ijkpersoon. De ijkpersoon is een gemiddelde lezer. Geen echte lezer, maar een fictief personage dat model staat voor de hele doelgroep. De redactie heeft deze persoon steeds voor ogen bij het schrijven van verhalen. Het is handig om te weten tegen wie je hebt en voor wie een artikel is bedoeld. Redacteuren kunnen artikelen en onderwerpen afmeten tegen deze ijkpersoon. Hoe creëer je een ijkpersoon?


Hoe maak je een bladformule?

Een bladformule bestaat uit de basiskenmerken van een magazine. Het is 'het recept' van het blad. Tijdschriften bereiken met een vaste formule hun specifieke doelgroep. Elementen van die formule zijn bijvoorbeeld de vormgeving, tekst versus fotografie, de rubrieken, de stijl en de tone of voice in een tijdschrift.