publiekstijdschriften


Hoe maak je gebruik van een archetype?

Door een traditionele ijkpersoon te gebruiken richt de redactie van een blad zich op een specifieke doelgroep. Steeds meer bladen laten de ijkpersoon echter los en draaien de identificatie om: het blad identificeert zich niet met de ijkpersoon, maar de lezers identificeren zich met het blad. Daarvoor moet het blad wel een identiteit hebben. Het concept van het archetype helpt daarbij.


Hoe beschrijf je een ijkpersoon?

Sommige tijdschriften werken met een volledig uitgewerkte ijkpersoon die vaak zelfs een naam heeft. De eigenschappen van de ijkpersoon komen voort uit lezersonderzoeken, maar omdat het nu eenmaal wat onhandig is om bij het samenstellen van elk nummer en schrijven van elk artikel die onderzoeken er bij te pakken, kan het prettiger zijn om te werken met een ijkpersoon die alle criteria in zich verenigt. Hoe werk je in de praktijk met ijkpersonen?


Stappenplan tijdschriftnummer maken

Ook als een tijdschriftformule zich al lang en breed bewezen heeft, is ieder nieuw nummer nog een uitdaging en een kunstwerkje op zich. Binnen de bladformule moet een hele reeks artikelen bedacht, uitgezet, gemaakt, beoordeeld en gecorrigeerd worden en moeten tal van rubrieken gevuld worden. Wat gebeurt er allemaal tussen de eerste redactievergadering en het akkoord voor drukken of online zetten?