metadata


Metadata toevoegen aan een webpagina met WordPress

Bij een standaardinstallatie van WordPress kun je alleen de metadata van de hele site ingeven, niet per pagina. Omdat zoekmachines de voorkeur geven aan sites waarop iedere pagina afzonderlijk is gemetadateerd, wil je daar iets aan doen. Gelukkig zijn er plugins die dat mogelijk maken.


Metadata toevoegen aan Word-bestanden

In de meeste organisaties worden Word-documenten geordend door ze op te slaan in verschillende mapjes op de server of in de cloud. De locatie is daarbij het ordenend principe: als een bestand per ongeluk in een verkeerde map terecht komt, is het zo goed als onvindbaar geworden.


Welke restricties gelden er voor metadatasets?

Metadata hebben tot doel om de communicatie over de objecten waarop zij betrekking hebben te vereenvoudigen. Omdat de gegevensuitwisseling vooral tussen computersystemen plaatsvindt en die niet over ‘gezond verstand’ beschikken, worden er formele eisen gesteld aan de vorm en de inhoud van de gegevens. Welke restricties zijn dat en hoe werken ze?