marketing


Contentmarketing en de rol van de uitgever

In marketingkringen is contentmarketing hot. Het betekent dat organisaties door middel van neutrale artikelen, berichten, nieuwtjes of video’s hun klanten ervan proberen te overtuigen dat ze vakkundige en betrouwbare leveranciers zijn. Voor uitgevers betekent het dat er nieuwe concurrenten zijn in de strijd om de aandacht van de lezer of kijker, maar ook dat er een nieuwe markt voor hun expertise is ontstaan.


Wat is contentmarketing?

Contentmarketing is niet hetzelfde als ‘content inzetten als marketinginstrument’. Direct mail, advertenties en commercials zijn ook content en ze dienen ook als marketinginstrument, maar ze zijn geen contentmarketing. Bij contentmarketing gaat het om het tot stand brengen van een vertrouwensband met de klant. Niet de verkoop, het product of de organisatie staat centraal, maar de klant. En dat is best wennen voor de meeste organisaties.


Succesfactoren voor branded content

Branded content heeft volgens veel marketeers en een aantal uitgevers de toekomst. Branded content is gratis content die afkomstig is van een partij die geen financieel of ideëel belang heeft bij het verspreiden van de content, maar die via die content positieve aandacht voor zijn merk, product, dienst of gedachtegoed hoopt te krijgen. Aan welke eisen moet de content voldoen om werkelijk een positief gevoel bij de lezers op te wekken?