Querido Academie lanceert onlineschrijfplatform: ‘Verzet je zinnen’

Querido Academie lanceert onlineschrijfplatform: ‘Verzet je zinnen’

De docenten van de Querido Academie en de redacteuren van Singel Uitgeverijen bieden dezer dagen gratis hun expertise aan: onder het motto ‘Verzet je zinnen’ gaan Nederland en Vlaanderen schrijven! De Querido Academie post iedere dag een schrijfopdracht op Facebook (www.facebook.nl/QAverzetjezinnen) met enkele schrijftips.

Van beginnend schrijver tot ervaren auteur: iedereen kan meedoen. De deelnemers posten hun bijdrage onder het bericht van de Querido Academie. De volgende dag geeft een schrijfdocent of redacteur feedback op een aantal van de ingeleverde teksten. Daar kunnen alle deelnemers hun voordeel mee doen voor de volgende opdrachten. ‘Verzet je zinnen’ wil laten zien: zo leerzaam, leuk en ontspannend kan schrijven zijn.

De cursussen van de Querido Academie gaan intussen door: waar nodig wordt gebruikgemaakt van videobellen om de interactie tussen docent en deelnemers en individuele begeleiding zo veel mogelijk te waarborgen. Verder kunnen de voor dit voorjaar geplande cursussen op deze manier gewoon van start gaan. Zodra de situatie het toelaat, zullen de lessen weer op de reguliere wijze gegeven worden. 

Op 7 april start een speciale basiscursus Creatief Schrijven van zes lessen die volledig digitaal zal zijn: een combinatie van groepslessen via videobellen op vaste momenten en het maken van opdrachten in een digitale leeromgeving. Met deze manier van leren biedt de Querido Academie enerzijds het houvast dat de deelnemer nodig heeft en anderzijds de flexibiliteit die het leven vraagt. 

Kijk voor meer informatie op www.queridoacademie.nl