Hoe lang heeft de cookiewall nog?

Hoe lang heeft de cookiewall nog?
Op 25 mei 2018 is - zoals niet onopgemerkt is gebleven - de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De meeste aandacht ging daarbij uit naar de persoonsgevens die in klantendossiers worden bewaard, maar ook het verzamelen en exploiteren van bezoekersgegevens van websites valt onder de verordening.

In de Europese regeling is het hanteren van een cookiewall, waarbij een bezoeker in één keer toestemming geeft voor alle cookies, niet verboden voor commerciële partijen (wel voor overheden). Zowel in Europa als in het Nederlandse parlement gaan nu stemmen op om de regels aan te scherpen: er zou duidelijk onderscheid gemaakt moeten worden tussen cookies die nodig zijn om de site te laten functioneren en cookies die nodig zijn om de content gratis aan te kunnen bieden. Het IAB geeft de stand van zaken