​Oproep aan nieuw kabinet: Investeer in positie digitale creatieve industrie

​Oproep aan nieuw kabinet: Investeer in positie digitale creatieve industrie
Bedrijven en organisaties die actief zijn in de digitale creatieve industrie doen in een open brief gericht aan het nieuw te vormen kabinet een oproep om de digitalisering van Nederland te stimuleren. In de open brief aan de formateur worden 17 stimuleringsmaatregelen genoemd op het gebied van economie, innovatie, talent en passende wet- en regelgeving.
 
De samenleving verandert in razend tempo door toenemende digitale mogelijkheden en internet. Het is belangrijk dat iedereen die verandering kan bijhouden en de positie van Nederland als internationale voorloper verder wordt uitgebouwd. De bedrijven in de digitale creatieve industrie doen een klemmend beroep op het nieuwe kabinet om hen te helpen bij het versnellen van de digitale ontwikkelingen om zo de concurrentie voor te blijven.
 
“Dat de wereld Nederland ziet als digitale broedplaats is geen vanzelfsprekendheid. Dankzij onze goede infrastructuur, open cultuur en de snelle adoptie van nieuwe oplossingen zijn we uitgegroeid tot het nieuwe testland. Dat is goed voor de Nederlandse economie, maar om dat vast te houden zijn investeringen, stimuleringsmaatregelen en adequate wet- en regelgeving nodig”, aldus de ondertekenaars in de open brief.
 
De partijen verwachten dat de investeringen zich direct terugbetalen in werkgelegenheid, economische groei en op maatschappelijk vlak. Met als bijkomend effect dat de digitale veranderingen zich ook versneld voltrekken in andere sectoren.  
 
Bestuurders van de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Almere en Hilversum en de Provincie Noord-Holland zien grote potentie in de bijdrage van de digitale creatieve industrie voor het verdienvermogen voor de “BV Nederland”.  In de afgelopen jaren is met behulp van het topsectoren beleid flink ingezet op innovatie in de creatieve industrie. Nu het topsectorenbeleid toe is aan herijking onderschrijven de bestuurders dat een topsectoren oriëntatie zich meer zou moeten richten op de verbondenheid met het bedrijfsleven, de ontwikkeling van (nieuwe) verdienmodellen en een meer regionale aanpak.
 
De open brief is gericht aan het kabinet, de minister van Economische Zaken en de mediawoordvoerders van de Tweede Kamer. Met maar liefst 17 stimuleringsacties wordt een concreet pakket aan maatregelen aangeboden. De ondertekenaars hopen dat tijdens de kabinetsformatie de genoemde punten worden meegenomen in de overwegingen, zodat deze nog dit jaar nog in gang kunnen worden gezet.
 
Meer dan 25 bedrijven en organisatie uit de digitale creatieve industrie hebben de brief ondertekend. Daarnaast wordt de brief ondersteund door bovengenoemde gemeenten en provincie en door Topteam Creatieve Industrie en TKI CLICK.NL.
 
Bedrijven en organisaties uit de digitale creatieve industrie kunnen dit initiatief ondersteunen, door de brief te ondertekenen op:  www.digitalcreativityfirst.nl

Lees hier de hele brief plus de stimuleringsvoorstellen