Waar staat de indeling A-, S-, W-boeken voor?

Waar staat de indeling A-, S-, W-boeken voor?

Boeken worden op verschillende manieren onderscheiden. Dat onderscheid is allereerst van belang voor de koper (lezer), maar daarnaast ook voor de boekhandel en de uitgever. Een veel gehanteerde indeling is die in A-, S- en W-boeken.