Nederlands Letterenfonds  logo

Nieuwe leden adviescommissies gezocht

  • Nederlands Letterenfonds
  • Amsterdam
  • 18 oktober 2022
  • Website
  • Soort functie: | Werkervaring: Geen voorkeur | Geen voorkeur

Bedrijfsinformatie

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds is hét publieke fonds voor de Nederlandse en Friestalige literatuur en een van de zes door het Rijk gefinancierde cultuurfondsen. Het fonds wil bijdragen aan een belezen, intelligente en creatieve samenleving waarin de rol van de letteren, van schrijvers en vertalers, wordt erkend en gewaardeerd. We zijn ervan overtuigd dat literatuur vormt, vermaakt en het kritisch denkvermogen stimuleert, dat lezende hersenen gelukkiger en actiever zijn, maar dat literatuur ook buiten het boek van grote waarde is. In opdracht van de minister van OCW is het fonds verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en promotie in binnen- en buitenland. Het fonds geeft beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals en zet zich in voor een rijk en divers literair klimaat, met oog voor literair erfgoed en nieuwe ontwikkelingen in het boekenvak en de letterencultuur.

 

Functieomschrijving

Wilt u meedenken over de verdeling van literatuursubsidies in Nederland? Het Nederlands Letterenfonds is op zoek naar mensen die met kennis van zaken, onafhankelijk en weloverwogen kunnen adviseren over subsidieaanvragen.
Vanwege het aflopen van de termijn van enkele leden verwelkomen we met ingang van 2023 graag nieuwe adviseurs op het gebied van oorspronkelijk werk (proza: fictie en non-fictie), van literaire vertalingen (met name Slavische letteren/Russische literatuur), van literatuur-educatieve activiteiten die gericht zijn op scholieren of van literaire evenementen (met name kennis van performatieve literatuur zoals spoken word en storytelling, van interdisciplinair programmeren, of van doelgroepen en diversiteit in publieksbereik).

Aanvragen

Jaarlijks ontvangt het Nederlands Letterenfonds zo’n 1.000 subsidieaanvragen. Van individuele schrijvers, vertalers en andere makers van literair werk in de Nederlandse of Friese taal of het Papiaments, en in vele genres (poëzie, kinder- en jeugdliteratuur, fictie, non-fictie, spoken word et cetera). En van organisaties in Nederland voor literaire evenementen, festivals, VR-installaties of podcasts, tijdschriften, bijzondere uitgaven en meer. Om te beoordelen welke aanvragen daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komen, doen wij een beroep op onze adviescommissies: zij zijn van essentieel belang voor het Letterenfonds.

Gezochte deskundigheid

Het Nederlands Letterenfonds zoekt deskundigen die in een van de volgende commissies kunnen adviseren:
- Literaire evenementen en literatuur-educatieve activiteiten, vier deskundigen, met kennis van literatuur-educatieve activiteiten voor scholieren, van performatieve literatuur zoals spoken word en storytelling, van interdisciplinair programmeren of van doelgroepen en diversiteit in publieksbereik.
- Projectsubsidies voor literaire vertalingen in het Nederlands, een deskundige Slavische letteren of Russische literatuur.
- Projectsubsidies voor publicaties van schrijvers van literair werk, een deskundige proza (fictie en non-fictie).

Op deze pagina geven we per adviescommissie alvast wat meer informatie.
Past een van deze profielen bij uw werkervaring of expertise?
Via de links hierboven vindt u meer informatie over de regeling en de collega’s die u graag meer vertellen over de aard en frequentie van het advieswerk in de betreffende commissie.

Uw stem in het gezamenlijke advies

Adviescommissies bieden een uitgelezen mogelijkheid om van nieuwe ontwikkelingen in het literaire veld op de hoogte te blijven en met vakgenoten te discussiëren over kwaliteit en diversiteit. Daarbij is het belangrijk dat u in relatief korte tijd een onafhankelijk oordeel kunt geven, uw mening goed kunt beargumenteren (zowel schriftelijk als mondeling) – of het nu gaat om een boek of een evenement – en over uw eigen schaduw heen kunt springen. Ter vergadering komt de adviescommissie tot een afgewogen gezamenlijk advies over de ingediende subsidieaanvragen.

Belangstelling?

Hoeveel tijd het werk in een adviescommissie vraagt, verschilt per subsidieregeling en per ronde. De collega’s vertellen u hier graag meer over. Wel kunnen we zeggen dat vergaderingen van adviescommissies relatief veel voorbereiding vergen. Denk aan het schrijven van leesrapporten over boeken, het bezoeken van evenementen of het beoordelen van toekomstplannen of begrotingen. Daar staat tegenover dat veel adviseurs het werk inspirerend, verrijkend en belangrijk vinden: de commissies bieden een unieke plek waar professionals uit allerlei hoeken van het literaire veld hun kennis van en liefde voor literatuur delen.

De vergaderingen

Vergaderingen en bijeenkomsten van adviescommissies vinden doorgaans plaats in de bibliotheek van het Letterenfonds. Deze locatie is rolstoeltoegankelijk, ook beschikt het fonds over een beperkt aantal eigen parkeerplaatsen. We zijn heel goed te bereiken met het ov; van metro- of tramhalte is het vijf à tien minuten lopen naar het fonds.

 

Arbeidsvoorwaarden

Belangrijk om te weten
De vergaderfrequentie en de tijdsinvestering die de beoordelingen en voorbereiding vergen, variëren per adviescommissie. De leden ontvangen een onkostenvergoeding volgens een vacatieregeling (€100 per dagdeel) en een voorbereidingstoeslag per vergadering. Het gaat hier dus uitdrukkelijk niet om betaalde functies.

Instructies

Reageren

Kunt en wilt u de komende twee jaar bijdragen aan één van deze commissies? Reageer dan voor maandag 14 november 2022 met een motivatiebrief met cv. U kunt deze mailen aan Jan Kamp: j.kamp@letterenfonds.nl. Zet in de onderwerpregel: sollicitatie adviescommissie (en noem daarbij de relevante subsidieregeling/commissie). We behandelen alle mails vertrouwelijk. Uiteraard ontvangt u (binnen een week) een ontvangstbevestiging per mail.

Procedure

Alle aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie. Deze bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee externen (een namens de Auteursbond en een namens de Literaire Uitgeversgroep / Mediafederatie). De selectie vindt primair plaats op basis van de schriftelijke aanmeldingen. De besluiten zijn in december te verwachten. Leden van adviescommissies worden benoemd voor een periode van twee jaar (in dit geval 2023 en 2024); eventueel kan deze periode een keer worden verlengd.

 

Nieuwe leden adviescommissies gezocht  afbeelding